• podsumowanie grudnia roku 2019
    LIFESTYLE & MUMSTYLE

    Podsumowanie grudnia oraz zestawienie roku 2019

    Ten wpis podsumowujący będzie się znacznie różnił od poprzednich. Dziś nie tylko kończy się grudzień, ale także rok 2019, więc zakończenie miesiąca skupi się nie tylko wokół treści merytorycznej, ale także wśród małych statystyk i porównań. Choć osobiście wolę się…